Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Ochrona odgromowa i przepięciowa

Ochrona odgromowa i przepięciowa
Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami i urządzeniami ochrony odgromowej i przepięciowej.
Uczestnicy:
Dla dorosłych od 25 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
  1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z ochroną odgromową, omówienie skutków wyładowań atmosferycznych i znaczenia odpowiedniej ochrony
  2. Zasady projektowania systemów ochrony odgromowej z wykorzystaniem systemów cyfrowych
  3. Wprowadzenie do zagadnień związanych z ochroną przepięciową i omówienie skutków przepięć i znaczenia odpowiedniej ochrony.
  4. Zasady projektowania systemów ochrony przepięciowej z wykorzystaniem systemów cyfrowych
  5. Wybór i instalacja urządzeń ochrony odgromowej i przepięciowej
  6. Omówienie różnych typów urządzeń ochrony odgromowej i przepięciowej.
  7. Praktyczne ćwiczenia z wyboru i instalacji tych urządzeń
  8. Zasady bezpieczeństwa przy pracy z systemami ochrony odgromowej i przepięciowej
Czas trwania szkolenia:
30 godzin
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz rejestracyjny
Informacja o terminie szkolenia:
informacje o terminie zostaną podane gdy zbierze się grupa szkoleniowa