Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach

Ochrona przeciwporażeniowa
Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami ochrony przeciwporażeniowej podczas obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych.
Uczestnicy:
Dla dorosłych od 25 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
  1. Zrozumienie ryzyka związanego z korzystaniem z urządzeń elektrycznych
  2. Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń energetycznych
  3. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy wobec wykonywanej pracy
  4. Przyjęcie umiejętności korzystania z norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych
  5. Zrozumienie zasad funkcjonowania i wyboru kluczowych urządzeń stosowanych w ochronie przeciwporażeniowej
  6. Zasady projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych
    i oprogramowania z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwporażeniowej
Czas trwania szkolenia:
30 godzin
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz rejestracyjny
Informacja o terminie szkolenia:
informacje o terminie zostaną podane gdy zbierze się grupa szkoleniowa