Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Szkolenie z zakresu magazynów energii

Magazyny energii
Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami działania i montażu magazynów energii.
Uczestnicy:
Dla dorosłych od 25 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
 1. Podstawy magazynowania energii
 2. Definicja magazynów energii i ich rola w zrównoważonej energetyce.
 3. Przegląd różnych rodzajów magazynów (akumulatory, superkondensatory, magazyny cieplne itp.).
 4. Omówienie technologii stosowanych w magazynach: litowo-jonowe, ogniw wodorowych, przepływowe baterie itp. Zalety i wady poszczególnych technologii.
 5. Określenie celów magazynu (rezerwa mocy, wygładzanie wahań, awaryjne zasilanie itp.).
 6. Analiza obciążenia i zużycia energii.
 7. Dobór pojemności i mocy magazynu.
 8. Kalkulacje pojemności i mocy na podstawie danych wejściowych.
 9. Wybór odpowiedniego magazynu dla konkretnego zastosowania.
 10. Montaż magazynu i połączenie z istniejącym systemem energetycznym.
 11. Konfiguracja parametrów ładowania i rozładowywania.
 12. Procedury bezpieczeństwa podczas obsługi magazynu.
 13. System zarządzania magazynem (BMS) i monitorowanie stanu.
 14. Optymalizacja zużycia energii z zastosowaniem technologii cyfrowych.
 15. Urządzenia cyfrowe i oprogramowanie do obsługi magazynów energii.
Czas trwania szkolenia:
30 godzin
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz rejestracyjny
Informacja o terminie szkolenia:
informacje o terminie zostaną podane gdy zbierze się grupa szkoleniowa