Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Montaż i zabudowa rozdzielnicy modułowej

Voltage switchboard with circuit breakers, close up.
Cel szkolenia:
Zapoznanie z budową, zasilaniem i zasadami montażu rozdzielnic modułowych.
Uczestnicy:
Dla osób od 14 do 24 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
 1. Wiadomości wstępne
 2. Miejsce rozdzielnic w instalacjach elektrycznych
 3. Przeznaczenie rozdzielnic w instalacjach elektrycznych
 4. Elementy składowe rozdzielnic elektrycznych
 5. Zasilanie rozdzielnic elektrycznych
 6. Kwestia uziemienia i rozdział przewodu ochronno-neutralnego
 7. Schematy i symbole graficzne elementów rozdzielnic elektrycznych
 8. Schematy instalacji elektrycznych
 9. Kolejność montażu elementów rozdzielnic elektrycznych
 10. Dobór przewodów do wykonywania połączeń elementów rozdzielnic elektrycznych
 11. Listwy grzebieniowe i listwy zaciskowe
 12. Kontrola wykonania połączeń elektrycznych w rozdzielnicach
 13. Narzędzia do montaży rozdzielnic i ich elementów
 14. Wkrętaki dynamometryczne i ich zastosowanie
 15. Ćwiczenia praktyczne w rysowaniu schematów instalacji elektrycznych
 16. Ćwiczenia praktyczne z montażu rozdzielnic modułowych.
 17. Dobór narzędzi niezbędnych do usuwania uszkodzenia
Czas trwania szkolenia:
~ 20 godz.
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem
Informacja o terminie szkolenia:
Informacje zostaną podane gdy zbierze się grupa.