Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.02

Hand with pen over application form
Cel szkolenia:
Zapoznanie z zagadnieniami egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.02
Uczestnicy:
Dla osób od 14 do 24 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Efekty
  1. pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  2. prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
  4. zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujących w zawodzie
  5. stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  6. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
  7. pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 2. Podstawy elektrotechniki
  1. elementy obwodów elektrycznych
  2. pojęcia związane z prądem i napięciem
  3. elementy elektroniki
  4. metody pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
  5. schematy elektryczne
  6. normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań
 3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
  1. rodzaje instalacji elektrycznych
  2. zasady ochrony przeciwporażeniowej
  3. przewody i kable elektroenergetyczne
  4. źródła światła i oprawy oświetleniowe
  5. schematy instalacji elektrycznych
  6. wykonywanie instalacji elektrycznych
  7. sprawdzanie poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej
 4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń
  1. maszyny elektryczne
  2. urządzenia elektryczne
  3. układy zasilania i zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
  4. narzędzia do montażu układów zasilania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
  5. narzędzia do montażu układów sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
  6. sprawdzanie zgodności wykonanych prac montażowych z dokumentacją techniczną
  7. sprawdzanie działania maszyn i urządzeń elektrycznych
  8. prace konserwacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych
Czas trwania szkolenia:
16/17 godz.
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
Informacja o terminie szkolenia: