Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.05

nguyen-dang-hoang-nhu-qDgTQOYk6B8-unsplash
Cel szkolenia:
Zapoznanie z zagadnieniami egzaminu zawodowego z kwalifikacji ELE.05
Uczestnicy:
Dla osób od 14 do 24 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  1. skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
  2. zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
  3. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujących w zawodzie
  4. organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  5. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
  6. pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 2. Podstawy elektrotechniki
  1. elementy obwodów elektrycznych
  2. pojęcia związane z prądem i napięciem
  3. elementy elektroniki
  4. metody pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
  5. schematy elektryczne
  6. normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań
 3. Eksploatacja instalacji elektrycznych
  1. rodzaje instalacji elektrycznych
  2. charakteryzuje wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych
  3. metody pomiaru parametrów instalacji elektrycznych
  4. schematy instalacji elektrycznych
  5. pomiary instalacji elektrycznych
  6. metody lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych
  7. dobór zabezpieczeń instalacji elektrycznych
  8. środki ochrony przeciwporażeniowej
  9. modernizacja instalacji elektrycznych
 4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  1. elementy maszyn i urządzeń elektrycznych
  2. elementy elektroniki wykorzystywane w układach sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
  3. układy i metody sterowania oraz regulacji
  4. wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych
  5. metody pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych
  6. ocena wyników pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych
  7. metody lokalizacji uszkodzeń w maszynach i urządzeniach elektrycznych
  8. zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych
 5. Przykładowe zadania egzaminacyjne
Czas trwania szkolenia:
16/17 godz.
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
Informacja o terminie szkolenia: