Krajowy plan odbudowy
Branżowe centrum umiejętności

Przygotowanie do zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego z obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie do 1kV

Man, an electrical technician working in a switchboard with fuses.
Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie do 1 kV.
Uczestnicy:
Dla osób od 14 do 24 roku życia
Zagadnienia tematyczne:
 1. Podstawowe pojęcia
 2. Przepisy ogólne i wybrane zagadnienia
 3. Obowiązki osób na stanowisku elektryka
 4. Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych gr. I
 5. Czynności związane z przygotowaniem miejsca pracy do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
 6. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej
 7. Klasyfikacja ochrony przeciwporażeniowej
 8. Rodzaje układów sieci
 9. Ochrona od porażeń w do 1 kV
 10. Ochrona odgromowa i przepięciowa
 11. Sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka
 12. BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż
 13. Pierwsza pomoc osobom porażonym prądem elektrycznym
 14. Pytania, które często są zadawane na egzaminie
Czas trwania szkolenia:
30 godz.
Koszt uczestnictwa:
bezpłatne
Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe, certyfikat branżowego centrum umiejętności
Miejsce szkolenia:
Branżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. W. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zgłoszenie:
Informacja o terminie szkolenia: