Branżowe centrum umiejętności

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie: Przygotowanie do zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego z obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie do 1kV

Krajowy plan odbudowy